Diputació de Barcelona

Direcció Obra Rotonda Sant Bartomeu del Grau

Diputació de
Barcelona

Client
Diputació de Barcelona

Projecte
Direcció Obra Rotonda Sant Bartomeu del Grau

Pressupost
300.000€ de PEM