Diputació de Barcelona

Estudi previ Projecte Constructiu i Direcció Obra d’adequació i urbanització de carretera BV -1221 PK 24+532 – 24+825. Talamanca

Diputació de
Barcelona

Client
Diputació de Barcelona

Projecte
Estudi previ projecte constructiu i direcció obra d’adequació i urbanització de carretera BV -1221 PK 24+532 – 24+825. Talamanca

Pressupost
190.000€ de PEM