Creu Blanca

Projecte, direcció d’obra i legalitzacions.

Creu
Blanca

Client
Creu Blanca

Projecte
Projecte, direcció d’obra i legalitzacions.

Dimensions
34.000 m2